Според последните изследвания на учените се изяснило, че журналистите взимат новините от интернет, а не ги измислят сами, както се считаше по рано.