На една блондинка много й се подигравали, че е глупава и тя решила да си боядиса косата черна. Един ден, както си карала колата, видяла стадо овце. Слязла и казала на овчаря: "Ако позная колко животни има в стадото ти, ще ми дадеш ли да си избер една овца?" Овчарят се съгласил, а тя познала без да се замисли: "54". Човекът си глътнал езика, а блондинката казала: "ИЗбирам си ей това игривото агънце до дървото" и посочила към него. Взела го тя и го понесла към багажника. Овчарят я поизгледал все със същия затъпял поглед и после казал "Ако позная истинския цвят на косата ти, ще ми върнеш ли кучето?"