Какво мислят мъжете като видят жена да пуши цигара?
50% - харесва да държи нещо в устата си.
49% - да, тя го лапа.
1% - сигурно и харесва да пуши цигари.