Трите мечти на мъжа:
1) Да бъде толкова готин, колкото неговата майка мисли....
2) Да бъде толкова богат, колкото неговите деца мислят....
3) Да има толкова жени, колкото неговата го подозира....