Студентът Петъо беше втори курс, втори семестър и не знаеше, къде се намира университетът. Към поредния му купон в Студентски град, продължил до 9 сутринта, бавно се качваше доцент Донков. Стигна до вратата, зад която гърмеше звукът от увеличените до край тонколони с последния поп-фолк хит на Фики. Търпеливо изчака края на песента и в тишината на паузата почука смирено. Вратата се отвори и Петъо застана така все едно току-що му е възложена една от главните роли на зомби филма. Доцентът помолил с уважение:
- Петъо, дайте си книжката да Ви заверя семестъра, вашите все ме питат.
- Не може! - отсече почти като в ролята си и затръшна вратата. Вървейки с наведена глава на връщане, доцентът случайно се засече с професор Иванов.
- Колегата Петъо приема ли? - попита професорът с нотка надежда.
- Не... пак връща..