На свое заседание от 11 май 2021 г. Дисциплинарната комисия при ЗС на БФС – Пловдив наложи следните наказания:

 

 

 

 

                                        „Трета лига“ – Югоизточна група
 
 
Име,фамилия(Отбор)                 Провинение        Наказание
Гюрсел Осман (Несебър)              5-ти жълт картон       1 среща
Веселин Бакърджиев (Хасково)    9-ти жълт картон       2 срещи
Веселин Филипов (Гигант)              червен картон         1 среща
Атанас Куманов (Гигант)                 червен картон        1 среща
 
 
 
                                                    „А“ – Регионална група
 
 
Венцислав Изевков (Милево)         5-ти жълт картон       1 среща
Ерик Смилянов (Милево)                5-ти жълт картон       1 среща
Тони Изевков (Милево)                  5-ти жълт картон       1 среща
Пламен Койрушки (Секирово)        5-ти жълт картон       1 среща
Августин Занчев (Секирово)           5-ти жълт картон       1 среща
Данчо Узунов (Чернозем)               5-ти жълт картон       1 среща
Йосиф Бахчевански (Белозем)          червен картон         1 среща
Мюмюн Исмаил (Асеновец)             5-ти жълт картон       1 среща
                                                       „Б“ – Регионална група
 
Петър Матански (Брезово)                червен картон          1 среща
Йордан Григоров (Болярци)                   доклад                1 среща
Шахин Исмаилов (Д.Воден)                    доклад               1 среща
Димо Гунев (Дебър)                          червен картон          1 среща