170 млн. лв. годишно да излязат на светло от укрити обороти в онлайн търговията, очакват от Националната агенция за приходите. От 1 юли всички собственици на електронни магазини трябва да бъдат обявени, софтуерите им да отговарят на нови изисквания, а всеки клиент да получава касова бележка за покупките.

Специална програма за засичане на оборотите в този сектор е разработена от приходната агенция. Тя ще засича данните, подавани от сървърите на интернет търговците, с тези от фирмите за доставка. При несъответствие ще се правят проверки.

Повечето хватки за укриване на обороти, които се използват, са известни на данъчните и инспекторите имат алгоритми за установяването им. Последната хитова измама бе чрез облачен сървър, който манипулираше показанията на касовите апарати.Над 60% от обектите укриват обороти, сочи още анализът на НАП.

Често за стоките, предлагани в електронни магазини или чрез сайтове,не са издаваникасови бележкиили други документи. Банковите преводи или наложените платежи, получавани от търговците, много често не се осчетоводявали. Разминаванията между паричните потоци и неосчетоводените трансакции се облагат с лихвите. Има и предвидени глоби.

Промените в изискванията към онлайн търговията се наложиха, тъй като продажбите през интернет по нищо не се различават от сделките в реален магазин, обясняват от НАП. Продавачът трябва да декларира доходи, да плати данък печалба, да начислява ДДС, да води счетоводство, да има касов апарат и да издава документи за продажбата.За да стане възможен обективен контрол, бяха променени не само законите за ДДС и корпоративното облагане, а и за пощенските услуги. В него се въведоха изисквания към куриерските фирми да съхраняват за срок от 5 години всички данни на податели физически лица на пощенски пратки с наложен платеж.

Така се създаде възможност за установяване на извършване на търговска дейност онлайн и последващото облагане. Според закона доход от продажба на движимо имущество не и облагаем. Ако обаче сделката е извършена от продавача като търговец данъците стават дължими. Изключениесе прави заединичнисделки,например продажба от физически лица на употребявани вещи през различни интернет платформи.

Именно по този критерий - чрез проследяването на регулярни сделки в интернет, данъчните установяват тези, които без да са вписани в Търговския регистър, извършват стопанска дейност. Доскоро установяването на това кой извършва тази дейност бе трудно и скъпо. Причината е, че инспекторите най-често засичатанонимен профилв сайт за обявиили в страница в социалните мрежи, където трудно може да се установят три имена и ЕГН на реалния собственик.

Най-честата практика за разплитане на веригата бе чрез таен клиент. Данъчен инспектор прави поръчка, а когато получи доставката, на товарителницата е и името на изпращача. За него инспекторът има право да изиска данни от всички пощи и куриерски фирми и така да установи общата сума на получените доходи.

Следващата стъпка е официално писмо до продавача, чрез което се изисква от него информация за изпратените стоки, както и за реализирания доход.Данните от него се съпоставят с подаденото от куриерските фирми. След приспадане на разходи остава сума, която се облага.От този месец за да се намали сивият сектор,Данъкът върху дохода е първият, който се търси от НАП при установяване на редовни продажби през интернет.

Ако тези сделки са прескочили 50 000 лв. за последните 12 месеца, трябва да се направи регистрация по ДДС.Заради непознаването или неспазването на тези правила се въведе изискване собственици на онлайн магазини да подадат информация до 29 юни за дейността си пред НАП. Досега това са направи 1300 фирми.

Изискването трябва да спазят всички, които използват електронни магазини, както и тези, които търгуват на публично достъпни онлайн платформи. Тези, които планират да развиват електронен магазин,трябва даизпратятданни за негов НАПРегистрацията се прави отделно за всеки магазин. Търговците трябва да посочат името на магазините си, домейна, данни за себе си, както и за вида на продаваните стоки.

Регистърът е публичен и всеки, който пазарува, може да направи справка за собственика. Тези, които ползват онлайн платформа за продажби, трябва да посочат името на платформата, уеб адрес, както и данни за това кой е нейният оператор. Посочва се и локацията - на собствен сървър, от хостинг компания или облачна услуга. Задължително е да се посочи и версията на софтуера, както и къде се съхранява той.

Физически лица използват безплатни онлайн платформи, за да продават стоки, а дохода не се обявява пред данъчните. Това е честа практика при измамите в онлайн търговията. Пред инспекторите те обясняват, че продажбите са инцидентни и затова не вписват получените суми в данъчните си декларации.

Справки в куриерските и пощенските фирми обаче най-често показвали доходи от по 100 - 300 хил. лв. за година, които доказват, че става въпрос за търговия по занятие.С въвеждането на изискванията за касови апарати, които да отчитат оборотите, всички хватки, прилагани от останалите търговци, ги имало и при онлайн търговията. Наскоро стана ясно, че при рутинна проверка данъчните инспектори попаднали на софтуер, отчел 2 млн. лв. оборот в НАП, докато сървърът, базиран на остров, регистрирал 12 млн. лв.

Използвал се и манипулиран софтуер, който подавал в данъчното една на всеки три операции, а останалите изтривал. Честа ситуация при проверките било да се препраща към различни, често несъществуващи или живеещи в чужбина собственици. В последните години има бум и на фалшиви онлайн магазини, чиято цел била събиране на потребителски данни. Основната примамка е достоверно изглеждащ сайт и големи промоции с ниски цени.

Най-често се използват сходни домейни, които наподобяват истинските. За да пресекат тези измами, данъчните поискаха създаването на регистър, който е достъпен и за клиентите. Който често пазарува онлайн, може да инсталира добавки за браузъри, които сканират магазините и ги сравняват с постоянно обновяваща се база данни с доказано фалшиви магазини.

Бума на онлайн магазините от НАП обясняват с по-ниските цени заради липсата на разходи за офис, склад, логистика. Плащанията вече се осъществяват не само с наложен платеж, но и с карти и банкови преводи. Има и бонуси като безплатна доставка при поръчка над определена сума. Купувачите имат право в 14-дневен срок да върнат стоката, но трябва да са спазили изисквания при получаването, отварянето и съхраняването. Разходите по връщането са за сметка на продавача.