Веднъж месечно получавам заплата, а на мен ми се живее всеки ден!