За успеха на една книга може да се говори едва тогава, когато хора, които не са я чели, се правят, че са я чели.