Малки обяви: "Квалифицирана учителка дава уроци по химия. Нося си и пожарогасител."