- Кило и триста. Два и шестдесет!
- Хм, знаете ли, работя като учителка по математика...
- Точно два и четиридесет...
- В горните класове!
- Килограм и петдесет и четири грама. Дължите два лева и девет стотинки.