Звъни се на пожарната:
- Ало, елата бързо, пожар!
- Разбирано! Тръгваме, не гасете!