Заключение на патолога:
- "Смъртта е настъпила вследствие на обезводняване на организма, което е предизвикано от непрекъснато плюене към правителството, премиера, президента, ВиК, тоци и други знайни и незнайни оплюти…"