Парите развалят хората. Ето защо българското правителство усилено се грижи да не развали своя народ.