- Защо Станишев не обяви лично промените в правителството?
- Защото не е правил той промените.