Нова година, всички гледат по телевизията:
"Уважаеми дами и господа! Според постъпилите данни в студиото, днес преключи един широкомащабен и дългосрочен социален експеримент.

Здравейте, другари!"