Казват, че животът започва след 50-те. Влез в някой бар и ще се увериш,
когато някой каже:
- Бармане, сипи още 50!