Комшията Олег:
- Отивам на кръчма, пия, пия, пия и се напивам!