Учителката влиза в клас, сяда уморено, хваща с две ръце цепещата я от болки глава и със слаб глас пита:
- Деца, какво имаме по програма?
- Математика, Маря Ивановна!
- Добре! Пишете условието на задачата: Две млади, интелигентни жени, изпили две бутилки водка. В задачата се пита: за какъв Хикс им е притрябвало след това да пият червено вино?