Мъж и Жена вървят по улицата и минавайки покрай един продавач на сладолед мъжът казва:
- Я ми намаай един.
Продъвачът му направил един сладолед подал му го и казал:
- Да намаам един и на жена ти?
- Не, тя ще лиже от моя ...