- Защо не се ожениш?
- Честно да ти кажа, непрекъснато мисля за жена ти.
- Какво? За моята жена? Ах, мръсник.
- Не се притеснявай, само се страхувам да не попадна на такава като твоята.