Моят син през детството си беше много странен. бях сигурен, че ще стане хомосексуалист. Обаче не стана! Той стана нормална жена.