Жена към мъжа:
- Пак лежиш на дивана..
- Затова пък знаеш, къде можеш винаги да ме намериш.