Хора, тревожа се да не оберат моя колега, който постоянно поства снимки от морето, за да ме дразни. Живее в София, на ул. ХХХХХ, ет. 2, ап. 4.