- Госпожице, от София ли сте?
- Нека туй засига да устани тайна…