В Перник интернета е със скорост един бит в секунда. В уикендите, когато дискотеките са пълни - понякога има и по някой-друг мега-бит…