В момента Audi и BMW собствениците потриват ръце... Едните да покарат, другите да побутат.