Новият борд на директорите на Ботев Пловдив е съставен от петима души!

Това са: Антон Зингаревич, Илиян Филипов, Александър Олскан, Георги Христосков и адвокат Слави Микински.